XX Jubileuszowe Forum Kapitału i Finansów

AKTUALNOŚCI

XX Jubileuszowe Forum Kapitału i Finansów

Na tym wydarzeniu jesteśmy praktycznie od początku istnienia naszej firmy!

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów to największe i najważniejsze spotkanie łączące wpływowych liderów samorządu, administracji publicznej, finansów i biznesu. Forum to unikalna platforma współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy samorządowcami, ale także między biznesem a JST. Nie mogło zatem zabraknąć Vissonica. 

Tematyka Forum, to najbardziej aktualne wyzwania oraz problemy związane z inwestycjami i pozyskiwaniem funduszy w sposób merytoryczny i praktyczny. 

Dziękujemy za wszystkie rozmowy i spotkania przy naszym stoisku.

Formularz kontaktowy