Wyposażenie sali Urzędu Miejskiego w Gościnie w pulpity konferencyjne z serii VIS-C

REALIZACJA

W ostatnim czasie zrealizowaliśmy wdrożenie naszych systemów konferencyjnych w Urzędzie Miejskim w Gościnie.

Zapraszamy do sprawdzenia wizualnych efektów tego zlecenia.

Wyposażyliśmy salę Urzędu Miejskiego w Gościnie w urządzenia konferencyjne z serii Vissonic VIS-C, które charakteryzuje minimalistyczny wygląd i intuicyjność obsługi. Pulpity audio dedykowane są funkcji dyskusji, będąc podstawowym modelem przewodniczącego lub delegata.

Dziękujemy UM w Gościnie za zaufanie!

Formularz kontaktowy